– Målet er at de skal komme seg trygt gjennom arbeidsdagen

mar 30, 2017K32

Det er utfordrende å bygge stort på en liten tomt i et folksomt sentrumsområde. Ekstra krevende blir det når gamle og nye bygg skal forenes til et nytt, funksjonelt kvartal. Fokuset på en sikker arbeidshverdag er derfor ekstremt viktig i Kvartal 32.

 

Tekst: aStory

– Det er klart det kan oppstå farlige situasjoner, sier Fredrik Pettersen. Han er en av flere i Skanska med spesielt ansvar for HMS.

For det er en rekke utfordringer å ta hensyn til i store prosjekter som dette, hvor gamle fasader og bygningsmasser skal bevares og forenes med nye bygg som settes opp.

Og i tillegg til at store ting skal gjøres på liten plass, ligger kvartalet midt i hjertet av Kristiansand sentrum med folkerike Markensgate på den ene siden og Tollbodgatas metrotrasé på den andre. I tillegg står nabotomta, Torvet, på hodet. Den er en massiv byggeplass i ferd med å transformeres til et underjordisk parkeringsanlegg.

Slik ivaretas sikkerheten

– Vi har ikke mer plass enn de få kvadratmeterne som Kvartal 32 består av. Dermed er det blant annet en stor jobb å koordinere anleggstrafikken inn og ut av tomta, samtidig som sikkerheten til alle på og rundt byggeplassen skal ivaretas, forteller Pettersen.

– Vi forsøker hele tiden å skjerme publikum og omgivelsene på en fornuftig måte for de aktivitetene vi utfører, fortsetter han.

Og ekstra utfordrende blir det å ta vare på sikkerheten når man har en enorm fremdrift på gjennomføringen av både rivning, utgraving, betongproduksjon, montasje av prefabrikkerte etasjeskillere, vegger og trapper. Situasjonen endres fra dag til dag og derfor er kontinuerlig HMS-oppfølging nødvendig.

– Ingen dag er lik i Kvartal 32. Slurv og uoppmerksomhet kan fort få fatale konsekvenser. Så utgangspunktet vårt er at sikkerhetsarbeidet kommer i første rekke, understreker han.

Alle må ta ansvar å komme seg trygt gjennom arbeidsdagen

Til tross for store utfordringer, Kvartal 32 har vært forskånet for alvorlige uhell og store menneskelige skader.  Det er takket være godt fokus på HMS, både fra byggherre Christiansholm Eiendom, entreprenør Skanska, men også de andre underentreprenørene.

Det er en selvfølge at alle som går inn på byggeplassen, alltid skal ha synlighetsmarkert arbeidstøy, vernesko, hjelm, hansker og vernebriller på. Men det er en rekke andre sikkerhetsforskrifter som også skal følges fra punkt til prikke.

– For eksempel, dersom det skal utføres en risikofylt arbeidsoperasjon, som man ofte gjør på byggeplasser, skal det foreligger en sikker jobbanalyse før operasjonen finner sted, beskriver Jørgen Faret, Christiansholm Eiendoms innleide HMS-koordinator fra Rambøll.

To-tre ganger i uken er han på byggeplassen og kontrollerer at arbeidet på Kvartal 32 følger byggherreforskriften.

Faret opplever at det er godt og stort fokus på dette i Kvartal 32, til tross for utfordringene med å bygge midt i byen.

– Det er trangt, det er i områder med mange folk og det er ingen riggeplass. Men det mest krevende er nok kombinasjonen av stram byggetid og mange tunge løft på liten plass. Det byr naturlig nok på utfordringer, sier han.

Kran-kræsj

Selv om HMS-arbeidet tas veldig alvorlig, har det oppstått hendelser og nesten-ulykker.

Av og til skyldes det menneskelig svikt, som den gangen da taktekkerne var litt uoppmerksomme under utførelse av varme arbeider i nærheten av brennbare materialer. Det resulterte i en liten ulmebrann på toppen av Kvartal 32, i overgangen mellom nybygg og et gammelt bygg. Heldigvis ble brannen slukket før den ble alvorlig.

En annen hendelse var da Skanska-kranens wire berørte utliggeren til Veidekkes kran på nedre Torv.

– Det kunne fort blitt farlig. På forhånd var det gjennomført et koordineringsmøte mellom alle kranførere, så i dette tilfellet var det noen som ikke overholdt retningslinjene. Men heldigvis gikk det bra, det ble verken personskader, materielle skader eller skader på utstyret, forklarer Pettersen.

Krana hukket seg fast i annen kran

En annen gang tok et kraftig vindkast tak i et stort og tungt forskallingsflak som hang i byggekranen.

– Vi skulle heise forskallingsflaket opp i lufta og inn i bygningskonstruksjonen. Det var under betongproduksjon av heissjaktene at flaket skulle flyttes fra klargjøring til produksjonsområdet, forteller Pettersen og fortsetter:

– Det hang ved mønehøyde over Markens, da et plutselig vindkast tok tak i det, slik at det smalt inn i hotellbygget. Heldigvis var hotellrommene på denne siden stengt, men for våre fagarbeidere kunne situasjonen fort ført til alvorlig skade dersom de hadde fått det over seg.

Heldigvis gikk det bra. Men slike hendelser setter en støkker.

– Værforholdene kan være vanskelig å forutse, og vi kan jo ikke rå med vinden. Men vi rapporterte hendelsen til Skanska sentralt, som har gransket den for å se på tiltak vi kan gjøre i fremtiden for å unngå at det skjer igjen. Det ligger i våre prosedyrer, sier han.

Og nettopp dette er viktig fra et HMS-standpunkt, ifølge Faret. Man må lære av ting som skjer og finne metoder for at det aldri skal skje igjen.

– På Kvartal 32 har det vært flere tilfeller etter hendelsen, der man har stanset en arbeidsoppgave fordi vinden har vært for sterk, forklarer Faret.

Pettersen sier at alle mindre alvorlige, alvorlige og kritiske hendelser rapporteres inn til Skanska sentralt.

– De alvorlige og kritiske hendelsene blir umiddelbart rapportert oppover i linja og der blir det bestemt hvilke hendelser som skal granskes for å komme til bunns i hvordan de kunne oppstå, og hva man kan gjøre for å forebygge lignende hendelser i fremtiden, sier han.

Det er personer utenfor prosjektet som stiller granskningsspørsmålene. Prosjektetansvarlige må så selv svare på hvordan hendelsen ble håndtert, samt iverksette tiltak som fremkommer av granskingen.

Planlegger i forkant

Forebyggende HMS-arbeide er et stort og viktig tema på Kvartal 32. På ukentlig basis samles prosjektaktører som byggherre, entreprenør og underentreprenører seg til HMS-samordningsmøter, og diskuterer erfaringene fra uka som gikk. De ser på hva som ble gjort, hvordan det ble håndtert og hva man kunne ha gjort på en bedre måte.

– Dessuten snakker vi om hva slags tenkelige momenter og farer som kan oppstå i uka som kommer. Dette formidler prosjektleder til alle fagarbeidere og aktører i starten av hver arbeidsuke, slik at alle vet hva vi må ta ekstra hensyn til i forhold til sikkerhet og trygghet, sier Pettersen.

I tillegg arrangeres det jevnlige HMS-møter og vernerunder, alt for å sikre at medarbeiderne skal ha en trygg arbeidshverdag.

Målet er at det ikke skal være en eneste fraværsskade under hele Kvartal 32-prosjektet, altså at ingen skal bli så skadet på jobb, at de ikke kan komme på jobb den påfølgende dagen.

– Det målet har vi klart å holde til nå, og vi har stor tro på at vi klarer det til prosjektet er ferdigstilt, sier han og fortsetter:

– Men vi er avhengig av at hver enkelt også har den holdningen. HMS er alles ansvar å følge opp, det må til for at det skal bli realistisk å lykkes. Mottoet vårt er  ”Alle forventer at du kommer hjem – det samme gjør vi”, og det gjør inntrykk på alle som lar det synke inn, avslutter Pettersen.